Om NMU

Ditt Nærmiljøutvalg

Nærmiljøutvalget består av mennesker i lokalmiljøet som er interessert i barns og unges oppvekstvilkår.  Alle som bor i skolekretsen inviteres til å være aktive i nærmiljøutvalget og komme med innspill eller delta i prosjekter og dugnader for at nabolagene skal være gode og trygge å vokse opp i. Leder og evt. kasserer som velges på årsmøtet. Hvert lag/forening stiller med en representant som til sammen utgjør styret: Fevang skole, Fevang speidergruppe, Fevang Fotball og Grendehuset.

Nærmiljøutvalgene jobber etter to program: Hundremeterskogen og Livet mellom husene.

Nærmiljøutvalgene i Sandefjord ble opprettet for å stimulere tiltak for barn og unge der de bor for å motvirke at de trakk inn til sentrum av byen. I dag skal vi støtte alle beboere i vårt distrikt når de har gode ideer. Vi ønsker å gjøre Fevang til et enda bedre sted å leve for store og små.

Hva gjør nærmiljøutvalget

Nærmiljøutvalget skal ikke selv være en lokal forening som driver aktiviteter. Vi skal hjelpe til å få ting til å spire og gro i vårt område, men vi skal ikke selv være arrangører. Vi kan gi råd om hvor du får tak det du trenger og så kan vi bidra økonomisk.

Fevang NMU disponerer hvert år ca. Kr 100.000,- til dette formålet. Pengene bevilges av kommunen ut fra antallet beboere under 18 år i vårt område.

Dette betyr at hvis du vil arrangerer en barnas dag for nabolaget, kan du søke NMU om penger til innkjøp av premier og is eller lignende. Vil naboer gå sammen om å arrangere trivselstiltak i gata for å bli bedre kjent med hverandre, kan dere soke støtte. Skal nye aktiviteter startes, kan midler til etablering søkes hos oss. Sitter du med en ide om et tiltak eller arrangement og mangler midler, send en søknad til oss, kanskje det løser seg. Midlene er til felles goder.

Livet mellom husene

Målsetting: Skape aktivitet og samhold for å styrke lokale sosiale nettverk.

Sandefjord Kommune ønsker at nærmiljødistriktet minimum skal ha:

  • En arena hvor befolkningen kan møtes for å dele opplevelser og tradisjoner, kunst og kultur
  • En arena hvor befolkningen inviteres til å drøfte felles  utfordringer og tiltak
  • To samlende arrangementer eller tiltak pr. år

Hundremeterskogen

cropped-iStock_000050600852_XXXLarge.jpg

Målsetting: Planmessig bevare og utvikle områder for fysisk aktivitet i lokalmiljøet.

Sandefjord kommune ønsker at det skal være en standard knyttet til barns fysiske oppvekstmiljø. I skolekretsen skal det minimum være

  • En balløkke med ly og muligheter for islegging
  • En «grå flate» med lys for ulike ballaktiviteter og «hjulaktiviteter»
  • En akebakke med lys
  • Et turmål
  • Oppgraderte lekearealer i henhold til bestemmelsene i «Rikspolitiske retningslinjer for barns rettigheter»
  • Områder for fri lek.

Årsberetninger:

Fevang Nærmiljøutvalg årsberetning 2015

Fevang Nærmiljøutvalg årsberetning 2016