Forside

Velkommen til Fevang NMU.

Nærmiljøutvalget består av mennesker i lokalmiljøet som er interessert i barn og unges oppvekstvilkår.

Dette er en side med informasjon om hva som skjer på Fevang. Ønsker du å bli jevnlig oppdatert, lik gjerne vår facebook side «Fevang Nærmiljø».

 

Fra Facebook:

4 months ago

Fevang Nærmiljø
View on Facebook

5 months ago

Fevang Nærmiljø

Nominasjon av kandidater til Fevangprisen 2018

Fevangprisen deles ut til ”en person som gjennom sin innsats bidrar til å virkeliggjøre nærmiljøutvalgets intensjon: Gjøre Fevang til et godt sted å vokse opp og et godt sted å bo, med særlig vekt på det første, nemlig å skape best mulig fritidsmiljø og oppvekstvilkår for barn og unge”.

Fevangprisen har i en årrekke blitt tildelt personer i nærmiljøet som har gjort en ekstraordinær innsats. Siste tildeling var i 2013.

Det er nå på høy tid å gjenoppta denne gode og hyggelige tradisjonen, og vi ønsker derfor innspill til mulige kandidater til Fevangprisen 2018. Tildelingen av Fevangprisen vil finne sted på Fevangdagen 2018, dvs søndag 3. juni. Dersom dere har forslag til kandidater send inn forslag med tilhørende begrunnelse for hvorfor kandidaten bør tildeles prisen til "post (a) fevangnmu.no" innen søndag 13. mai.

Med vennlig hilsen
Fevang NMU
...

View on Facebook

6 months ago

Fevang Nærmiljø

Hvordan skal det være å bo i Sandefjord de neste 10 årene? Sandefjord Kommune inviterer innbyggerne som bor på Fevang, Helgerød, Mosserød, Sande og Unneberg til informasjonsmøte og diskusjon på Breidablikk ungdomsskole mandag 23. april kl 18 - 20. ...

View on Facebook

6 months ago

Fevang Nærmiljø

Årsmøte for Fevang NMU avholdes torsdag 22. mars kl 19:00 på Fevang Grendehus.

Dagsorden for årsmøte:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og referent, samt to deltagere til å underskrive protokoll
3. Årsmelding for foregående driftsår
4. Revidert regnskap for foregående driftsår
5. Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for anlegg
6. Avsetninger til oppfølging av drifts- og vedlikeholdsplan
7. Budsjett og handlingsplan for neste driftsår
8. Fevangprisen
9. Innkomne saker
10. Valg av styre, valgkomité og revisor

Det var ved svarfristens utløp ikke innkommet saker til årsmøte.

Annonse fra Sandefjords Blad, torsdag 01. mars 2018:
...

View on Facebook

1 years ago

Fevang Nærmiljø

DUGNAD lørdag 23. september.
I forbindelse med opparbeidelse av tursti/aktivitetsløype i "hundremetersskogen" ved Fevang skole arrangeres det i morgen lørdag 23. september dugnad fra kl 09:00. Det skal kjøres ut grus, ryddes røtter, kvist og stein samt litt generell opprydding. Ta gjerne med motorsag, spett og/eller krafse om du har. Oppmøte i vestre ende av kunstgressbanen. Håper vi sees!
Mvh Fevang NMU
...

View on Facebook