Forside

Velkommen til Fevang NMU.

Nærmiljøutvalget består av mennesker i lokalmiljøet som er interessert i barn og unges oppvekstvilkår.

Dette er en side med informasjon om hva som skjer på Fevang. Ønsker du å bli jevnlig oppdatert, lik gjerne vår facebook side «Fevang Nærmiljø».

 

Fra Facebook:

Årsmøte for Fevang NMU avholdes torsdag 22. mars kl 19:00 på Fevang Grendehus.

Dagsorden for årsmøte:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og referent, samt to deltagere til å underskrive protokoll
3. Årsmelding for foregående driftsår
4. Revidert regnskap for foregående driftsår
5. Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for anlegg
6. Avsetninger til oppfølging av drifts- og vedlikeholdsplan
7. Budsjett og handlingsplan for neste driftsår
8. Fevangprisen
9. Innkomne saker
10. Valg av styre, valgkomité og revisor

Det var ved svarfristens utløp ikke innkommet saker til årsmøte.

Annonse fra Sandefjords Blad, torsdag 01. mars 2018:
...

View on Facebook

DUGNAD lørdag 23. september.
I forbindelse med opparbeidelse av tursti/aktivitetsløype i "hundremetersskogen" ved Fevang skole arrangeres det i morgen lørdag 23. september dugnad fra kl 09:00. Det skal kjøres ut grus, ryddes røtter, kvist og stein samt litt generell opprydding. Ta gjerne med motorsag, spett og/eller krafse om du har. Oppmøte i vestre ende av kunstgressbanen. Håper vi sees!
Mvh Fevang NMU
...

View on Facebook

Fevang Nærmiljø har oppdatert forsidebildet sitt. ...

View on Facebook